EDUKACJA 

 

 

2013 – studia doktoranckie (III stopnia), kierunek: Geografia, spec. Geografia Społeczno-Ekonomiczna
2014-2015 – studia podyplomowe, Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym.Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Instytytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2011 – 2013 studia magisterskie (II stopnia), kierunek: Ekonomia, spec. Zarządzanie i Doradztwo Personalne
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2011 – 2013 studia magisterskie (II stopnia), kierunek: Geografia, spec. Przedsiębiorczość i Gospodarka Przestrzenna, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2008 – 2011 studia licencjackie (I stopnia), kierunek: Geografia, spec. Przedsiębiorczość i Gospodarka Przestrzenna, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,