PUBLIKACJE

Gil A., (2014), Współczesne funkcje rolnictwa Małopolski, Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. Tom 1 Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna, 149-170.
Bołoz G., Gil A., Jucha W., Popularność szlaków turystycznych w Pienińskim Parku Narodowym w świetle badań Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w latach 2007-2012, Pieniny = Przyroda i człowiek (w druku).
Gil A., Pacyna R., (2014), Multimedia geographical atlas of the Word –educational revolution or a prevaling trend?, [w:] Geografia ta ekołogija:nauka i osvita, Uman’ 10-11.04.2014 roku, 66-68.
Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta (2013). Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, 2, 8-17.
Ćwiąkała J., Gil A., 2012, Interpretacja wyników monitoringu ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012 [w:] Dolnicki P., Kroczak R. (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 1, 34-40