ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • obszary wiejskie w Polsce
  • rolnictwo ekologiczne
  • polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
  • zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
  • zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej